top of page
kasia_edited.jpg

Katarzyna Czerwonka

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, pracującą w podejściu integracyjnym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra oraz Studium Terapii Uzależnień. Ponadto jestem superwizorką w ramach Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. 

Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy

Konfucjusz

Psychoterapia

Oferuję spotkania osobom, które doświadczyły w swoim domu rodzinnym trudności, które były źródłem cierpienia
(osób z tzw. syndromem DDA, DDD), osobom nadużywającym substancji, bądź uzależnionym, osobom, które doświadczają zaburzeń lękowych i depresyjnych, osobom w kryzysie i wszystkim tym, którzy chcieliby w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze rozwijać się, poprawić komfort i jakość swojego życia.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa

Warsztaty rozwojowe

Superwizja grupowa
i indywidalna

Dla osób zajmujących się profesjonalnie pomaganiem proponuję spotkania superwizyjne. Nurt pracy superwizyjnej: integracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia humanistycznego.

Psychologist Session

Publikacje

Terapia Osób Uzależnionych i ich Bliskich

1. "Osoba LGBT- ku pełnej akceptacji" nr 2/2021
2. "Nowe zjawiska w psychoterapii” 2022

Świat Problemów

1. "Terapia uzależnienia z perspektywy rodziny" 2018
2. "Duchowość w terapii uzależnień" 2018
3. "Stop czy start? Abstynencja a trzeźwienie" 2019
4. "Neutralność terapeuty - czy jest możliwa?" 2020

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

1. "Znaczenie spontaniczności w procesie zdrowienia u dorosłych dzieci alkoholików" nr 5/2017
2. "Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty" nr 3/2018
3. "Radość w psychoterapii" nr 4/2018
4. "Seksualność- zakazany temat" 6/2018
5. "Młody uzależniony- wyzwanie dla terapeuty?" 3/2019
6. "Lekarz i terapeuta- dwie perspektywy", współautorstwo, 5/2019
7. "Skontrolować niekontrolowane" , współautorstwo, 3/2020

200 zł

Psychoterapia indywidualna

W gabinecie lub online
50 min

200 zł

Superwizja indywidualna

W gabinecie lub online
50 min

240 zł

Superwizja grupowa

W gabinecie lub online
50 min

Adres

ul. Kasprowicza 64/26,
Bielany, Warszawa
Metro Stare Bielany

Kontakt

mBank

53 1140 2004 0000 3702 8222 2312

bottom of page